Em tìm được tài liệu của những anh chị trước đã giải 1 số bài tập môn quy hoạch động, anh chị vào link xem chi tiết nhé.
https://docs.google.com/file/d/0B9IX...it?usp=sharing

Tài Liệu Sinh Viên