VLC Media Player - Phần mềm nghe nhac, xem phim, xem TV miễn phí tốt

VLC Media Player là phần mềm nghe nhạc, xem phim miễn phí. VLC Media Player có khả năng chạy trên các hệ điều hành khác nhau chơi hầu hết các định dạng file đa phương tiện trên DVD, Audio CD, VCD…

Một số thay đổi chính trong phiên bản 2.0.6 của VLC Media Player:
- Khắc phục khá nhiều lỗi cơ bản có trong các phiên bản trước đó của VLC.
- Hỗ trợ các file media định dạng Matroska v4.
- Sửa lỗi liên quan đến lỗi hiển thị các file định dạng MKV, Ogg, AVI, WMV... và phụ đề.
- Tăng hiệu suất khi chạy file FLAC 6.1/7.1, ALAC và khả năng decode trên nền tảng phẩn cứng Intel HD 2000/3000 GPU của Windows.


Nguồn: Sưu tầm

Tài Liệu Sinh Viên