Zend Studio là môi trường phát triển tích hợp (PHP IDE) có sẵn cho các nhà phát triển chuyên nghiệp cung cấp các khả năng cần thiết để phát triển các ứng dụng kinh doanh. Các tính năng như tái cấu trúc, tạo mã, assist mã và phân tích ngữ nghĩa kết hợp để cho phép phát triển ứng dụng nhanh chóng về cả hai phía (trong PHP) máy chủ và phía trình duyệt (JavaScript). Zend Studio cũng làm cho nó đơn giản để phát triển trong một môi trường như sản xuất bằng cách tích hợp với VMware Workstation để chạy và gỡ lỗi các ứng dụng PHP.

ZendStudio 9.0.3 + ZendServerPHP + Crack
Link phần mềm zendstudio + crack: https://www.box.com/s/y8ftqhnloliuvhnjxxhi

Link phần mềm zendserverPHP:https://www.box.com/s/gz24l52s4ry26rgy0arb

Tài Liệu Sinh Viên