Adobe Flash Professional CS6

“Phần mềm Adobe Flash Professional CS6 là một môi trường thực thi mạnh mẽ cho việc thiết kế nội dung hoạt họa và đa phương tiện. Adobe Flash Professional CS6 mang lại những trải nghiệm thiết kế tương tác ấn tượng, được giới thiệu đồng bộ qua desktop và nhiều thiết bị khác, bao gồm tablet, smartphone và tivi.

Tính năng mới:
- Hỗ trợ mới cho HTML5
- Thế hệ sheet sprit
- Hỗ trợ nền tảng và thiết bị rộng
- Tạo ứng dụng Adobe AIR đóng gói sẵn
- Bộ mô phỏng di động Adobe AIR
- Hướng tới nội dung 3D

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng


Nguồn: Internet

Tài Liệu Sinh Viên