Link tải đề thi môn khai thác dữ liệu: https://drive.google.com/file/d/0B9I...it?usp=sharing
Link tải các tài liệu liên quan khác: https://drive.google.com/folderview?...1E&usp=sharing

Tài Liệu Sinh Viên