Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên năm 2012

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11511

Tài Liệu Sinh Viên