Bạn nào quan tâm về lập trình C# thì có thể tại theo các link sau, những code này ứng dụng thực tế khá cao.
https://drive.google.com/file/d/0B9I...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9I...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9I...ew?usp=sharing

Nếu hữu ích thì like nhé

Tài Liệu Sinh Viên