Spring framework và hệ sinh thái của nó có lẽ đã không còn xa lạ với các lập trình viên Java. Trải qua quá trình phát triển từ những năm 2005, cho đến những ngày cuối năm 2017 này, Spring framework đi cùng với sự trưởng thành của ngôn ngữ Java và sắp sửa cho ra đời phiên bản chính thức thứ 5 của nó. Phiên bản số 5 là một sự thay đổi lớn (major change) từ phiên bản trước đó là phiên bản số 4 được ra mắt từ năm 2013, phiên bản 5 hứa hẹn sẽ mang đến những công cụ thật hữu ích và mạnh mẽ cho các lập trình viên khi phát triển ứng dụng. Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn đọc những thay đổi và những tính năng mới đang hiện diện trong bản thân Spring framework 5.
Spring 5 đã được ra đời và công bố sớm từ những ngày tháng 7 của năm 2016 với phiên bản milestone đầu tiên ( hay viết tắt là M1). Nhìn vào hình dưới đây bạn có thể thấy là cho đến tháng 7 năm 2017 này, phiên bản đề cử số 3 (RC3) được ra đời và có lẽ phiên bản chính thức chỉ trong một thời gian ngắn nữa cũng sẽ được ra mắt.

Từ những ưu điểm của Spring5, bạn cần một tài liệu học tập chuẩn xác.

Download Spring 5:

Spring 5 Design Patterns: Master efficient application development with patterns such as proxy, singleton, the template method, and more-Dinesh Rajput


Tài Liệu Sinh Viên