Tải tài liệu tại đây.

Bài trình bày 1: Xu hướng công nghệvà Dữliệu lớn (Tech Trends & Big Data)
Bài trình bày 2: Current Challenges of BiomedicalInformatics for the Next Generation Medicine
Bài trình bày 3: Ứng dụng CNTT&TT xây dựng hệthống mạng cảm biến phục vụgiám sát môi trường và cảnh báo thiên tai
1. NHẬN DẠNG MẶT NGƯỜI VỚI GIẢI THUẬT HAAR LIKE FEATURE – CASCADE OF BOOSTED CLASSIFIERS VÀ ĐẶC TRƯNG SIFT
2. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH THỦY LỰC HAI CHIỀU MÔ PHỎNG ĐẶC TÍNH THỦY LỰC VÀ TÍNH TOÁN BỒI XÓI ỞVÙNG CỬA SÔNG ĐỊNH AN
3. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH STELLA DỰ ĐOÁN SỰSODIC HÓA TRONG ĐẤT VÙNG VEN BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG
4. GIẢI PHÁP ĐÁP ỨNG NHU CẦU NƯỚC CHO HỆTHỐNG CANH TÁC LÚA ỞHUYỆN NGÃ NĂM (SÓC TRĂNG) TRONG THỜI GIAN XÂM NHẬP MẶN
5. ĐỘNG THÁI DÒNG CHẢY TRÊN HỆTHỐNG SÔNG CHÍNH VÙNG HẠLƯU SÔNG TIỀN DƯỚI TÁC ĐỘNG CÔNG TRÌNH CỐNG ĐẬP BA LAI
.... nhiều quá các bạn tự tải về xem nhé.

Tài Liệu Sinh Viên