DANH SÁCH DEMO WEBSITE VÀ PHẦN MỀM ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG ĐÃ THỰC HIỆN
Người thực hiện: Huỳnh Công Trứ - Điện thoại: 0932.801.527 - Email: hctru68@gmail.com
1. LINK WEBSITE ĐANG CHẠY THỰC TẾ
http://trunganrice.com/ Công ty TNHH Trung An
http://vksndcamau.gov.vn/ Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau
http://honguyentumy.com/ Gia phả họ Nguyễn ở Tứ Mỹ - Lạc Vân - Nho Quan - Ninh Bình
http://tailieusv.com.vn/ Trang tài liệu học tập cho sinh viên
http://phamngocthachct.edu.vn/ Trường Trung Cấp Phạm Ngọc Thạch Cần Thơ
2. LINK CHẠY DEMO:  
http://tailieusv.com.vn/@web/vks Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau (NEW 2016 - DEMO)
http://tailieusv.com.vn/@web/toxodua
Website mẫu về tơ xơ dừa
http://tailieusv.com.vn/@web/wedding
Website mẫu về wedding
http://tailieusv.com.vn/@web/vnwebs/ Trang quản lý hosting, web server dùng trong data center
http://tailieusv.com.vn/@web/deal/ Thông tin quản lý về thẻ giảm giá cho khách hàng
3. LINK HÌNH PHẦN MỀM:  
https://sites.google.com/site/phanmemdauthau/ Chi tiết tổ chức đấu thầu thuốc cho các bệnh viện
https://sites.google.com/site/dauthauthuocbv/ Chi tiết tổ chức đấu thầu thuốc cho BỆNH VIÊN 121 - CỤC HẬU CẦN QUÂN KHU IX
https://www.dropbox.com/sh/k8q9m144curv4zr/AABhoNpyREz-TfVIXdyn3YyMa?dl=0 Phần mềm đấu thầu thuốc cho bệnh viện
https://www.dropbox.com/sh/xwxy3vvgn7h7jzy/AABgggb4UH874nJtcGFjt-kla?dl=0 Phần mềm quản lý bán hàng dược phẩm
https://www.dropbox.com/sh/svxlzhilt3ehesn/AAAgO5TGrZrT33TTREehRd54a?dl=0 Phần mềm quản lý tập tin toán học
https://www.dropbox.com/sh/duimqs2wq66sx28/AAC90omN5ASS6Km9YTWEw8sva?dl=0 Phần mềm quản lý thời khóa biểu
https://www.dropbox.com/sh/t6o6ol4cuxt0c7a/AADGue22lrVJ3RIVPkwP_Qi_a?dl=0 Phần mềm chuẩn đoán hình ảnh siêu âm
https://www.dropbox.com/sh/xpnm3vjhdwn296r/AACzaHPd_vyIZuXqSanu7B8_a?dl=0 Quản lý mua bán sách trực tuyến
https://www.dropbox.com/sh/dqzt00hl09zfakr/AAA1oSWErvz_dDU_HXxTqsKGa?dl=0 Tra cứu từ điển trực tuyến
https://www.dropbox.com/sh/fqmxbz2086j9pep/AADGH--mRbth4k42tcxiPJUfa Link xem website và phần mềm chi tiết hơn
3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐẤU THẦU:  
Các phiên bản của phần mềm đấu thầu